Monitoringa stacija "Mīlgrāvis"

Gaisa Kvalitātes Indekss:

Apraksts PM10 (24h) NO2 (1h) SO2 (1h) O3 (1h) C6H6 (1h)
Ļoti labs 0-40 0-20 0-29 0-44 0-30
Labs 41-70 21-50 30-57 45-67 31-65
Viduvējs 71-100 51-100 58-100 68-100 65-100
Slikts 101-200 101-200 101-143 101-133 101-200
Ļoti slikts >200 >200 >143 >133 >200

Piesārņojuma novērtējums veikts, izmantojot operatīvos datus pirms datu kvalitātes kontroles.